Τι υπάρχει , κοντά σε..."notara 63 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ"