Τι υπάρχει , κοντά σε..."nik foka 6 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"