Τι υπάρχει , κοντά σε..."mandilara 29 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ"