Τι υπάρχει , κοντά σε..."leof syggrou 19 Αθήνα (κέντρο)"