Τι υπάρχει , κοντά σε..."laodikis 33 35 ��������������"