Τι υπάρχει , κοντά σε..."konstantinoupoleos 108 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"