Τι υπάρχει , κοντά σε..."komninon 17 thessaloniki ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"