Τι υπάρχει , κοντά σε..."kedrinou 35 Αθήνα (κέντρο)"