Τι υπάρχει , κοντά σε..."kedrinou ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"