Τι υπάρχει , κοντά σε..."kassandrou 8 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ"