Τι υπάρχει , κοντά σε..."kassandrou 11 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ"