Τι υπάρχει , κοντά σε..."kallirois ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ"