Τι υπάρχει , κοντά σε..."giannitson koletti ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"