Τι υπάρχει , κοντά σε..."giannitson 90 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"