Τι υπάρχει , κοντά σε..."georgiou papandreou 17 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"