Τι υπάρχει , κοντά σε..."g olympiou 1 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ"