Τι υπάρχει , κοντά σε..."frantzi amvr ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ"