Τι υπάρχει , κοντά σε..."fragkon 14 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"