Τι υπάρχει , κοντά σε..."fokionos negri 24 ΚΥΨΕΛΗ"