Τι υπάρχει , κοντά σε..."epidayrou 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"