Τι υπάρχει , κοντά σε..."emm pappa 8 55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"