Τι υπάρχει , κοντά σε..."dimitrakopoulou 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"