Τι υπάρχει , κοντά σε..."aristotelous ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"