Τι υπάρχει , κοντά σε..."akadimou 13 Αθήνα (κέντρο)"