Τι υπάρχει , κοντά σε..."aigyptou 24 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"