ΒΛΑΣΗΣ Γ ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ