ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ