ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ METROPOLITAN HOSPITAL