ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ