ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ