ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Περιφέρεια Αττικής