Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας Αναστάσιος Σφηναρολάκης