Διαγνωστικό Κέντρο Γονιδιακού Ελέγχου DNA Health ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ