ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ