Αλληλέγγυα Πόλη Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης