Αγροτική Τράπεζα ΑΘΗΝΑ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σεβαστουπόλεως 129