Λεωφ. Συγγρου 26

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Λεωφ. Συγγρου 26