ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ημαθία - ΜΕΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 43 ΜΕΛΙΚΗ
Σύνδεσμοι διαφημιζομένων

Σύντομη Περιγραφή

Ορθοπαιδκός Χειρουργός ενηλίκων-παίδων. Απόφοιτος ΑΠΘ Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθλητιατρική Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού